Meilta on kysytty, miten lääkärinkausunto rakentuu. Vastaamme, että tiedämme.

Tämä on lausunnon olemus:

Kaunokirjalliset lahjat, myös kyky lakoniseen ilmaisuun, niin halutessaan yksiselitteisesti, ovat lääkärille tärkeät.

Jos taas haluaa sotkea jälkensä, on parempi olla kertomatta mitkä, jäljet vai tuloksen, haluaa sotkea jos on sotkeakseen; mistä oli kysymys, kuka kysyi, missä ja miksi kysyi, senkin voi peittää tai avata halutessaan. Joka ei siihen kykene, sen paljastaa.