Lausuntojen ja päätösten tulkinta on  kysytty laji. Muuan kansalainen tuli puheille, koska ei ymmärtänyt, mitä vakuutusyhtiön antamalla päätöksellä tarkoitettiin.

Tutkittuani päätöstä, katseltuani lintujen lentoa oikealla puolella ja tarkasteltuani uhrieläimen, tässä tapauksessa omia sisälmyksiäni totesin potilaan asian tulleen hylätyksi vakuutusyhtiössä; se oli antanut lausunnon tarkastuslautakunnalle ja ehdottanut hylkäävää päätöstä; tarkastuslautakunta oli lisäselvitysten jälkeen hylännyt hakijan valituksen ja antanut vakuutusoikeudelle esityksen hakemuksen hylkäämisestä, joka oli hylännyt tämän esityksen ja palauttanut asian jatkotoimenpiteitä varten vakuutusyhtiöön, joka näin ilmaisi hakemuksen tulleen hyväksytyksi ja etuuden alkavan takautuvasti siitä alkaen, kun asia oli pantu vireille.