"...hyvin toimiva päivystys ja liikkuvat palvelut..." ovat valitettavasti historiaa 1989-93 väliseltä 'kultakaudelta', minkä jälkeen kaikki rapautui ns. lamaan, joka todellisuudessa oli suurin kupru Suomen historiassa sen jälkeen, kun viljelijät 1800-luvulla ja toisen 'laman' aikana 1929-34 höynättiin myymään metsänsä pilkkahinnalla norjalaisten ja ja brittiläisten metsäyhtiöiden bulvaaneille.

"...Tässä tarvitaan suunnitelmallista tietoon perustuvaa kehitystyötä, joka voi kuntien nykytilanteessa tuntua melkoiselta taakalta...."

Projekteja vedetään suurella innolla tänäkin päivänä, vaikka henkilökunta hyytyy käsiin, osa tulee liioittelematta seinähulluiksi ja 'löysiä' vaan löydetään sieltä ja täältä.
Suomalaiset ovat sitkeä kansa; ikäviä ja vaikeita aikoja ne kestävät aivan määrättömästi, mutta menestys saa voimaan pahoin. Paradoksaalisesti täytyy toivoa pulaa ja sotia, läski kortille ja sitä rataa.

****

Hyvät avohoitopalvelut ehkäisevät itsemurhia
22.8.2006 16:01

Joustavat mielenterveyden avohoitopalvelut ehkäisevät Stakesin selvityksen mukaan itsemurhia. Erityisesti itsemurhakuolleisuutta näytti alentavan hyvin toimiva päivystys ja liikkuvat palvelut. Sen sijaan itsemurhat näyttävät lisääntyvän, kun psykiatrista sairaalahoitoa käytetään runsaasti.

– Tulokset antavat viitteitä siihen, että palveluiden kehittäminen avohoitopainotteiseen ja erikoistuneeseen suuntaan kannattaa. Tässä tarvitaan suunnitelmallista tietoon perustuvaa kehitystyötä, joka voi kuntien nykytilanteessa tuntua melkoiselta taakalta.

Tutkimuksen vetäjä, ylilääkäri Sami Pirkola Stakesista esitteli Stakesin mielenterveysryhmässä toteutetun Merttu-tutkimuksen tuloksia Tampereen pohjoismaisessa psykiatrikongressissa.

Merttu-tutkimuksessa kunnilta kerättiin vuonna 2004–2005 yksityiskohtaista tietoa niiden järjestämistä mielenterveyspalveluista. Tiedon luokittelussa käytettiin kansainvälistä ESMS-menetelmää, jonka avulla palveluyksiköitä voidaan kuvata muun muassa niiden tiiviyden, liikkuvuuden tai päivystyksen toimivuuden mukaan. Tietoja täydennettiin kansallisella rekisteritiedolla sairaalahoidoista, väestörakenteesta ja kuolleisuudesta. (STT)