On valitettu, että märkä, nuorehko vauvaikäinen lapsi on parkunut luentotilaisuudessa näin käytöksellään häiriten auditorion muita kuulijoita. Miten näin alas on jouduttu yhteiskunnassamme, joka tuntuu suosivan vain lihavia rikkaita pedofiilejä ja heidän myötäjuoksijoitaan?

Asiallinen opin tie on suotava myös ihmisen taimelle. Kalifornialaisen tuomioistuimen päätöksen mukaan yli 20 viikon ikäinen terve sikiö omaa täyden ihmisarvon sekä kansalaisten että Jumalan kasvojen edessä.

Luentotilaisuuksiin olisi kiireesti saatava opintovälineet, joiden avulla myös vähäisemmät veljemme ja sisaremme pääsevät osallisiksi opin saunan autuaallisista löylyistä. Värähtelevä kalvo äidin vatsalle ja simultaanitulkkaus dä-dä-dä-lettas-dä-dä-kielelle on vähintä, mitä voidaan vaatia demokratian oloissa.