TYÖMUALIMAN VAEKEOKSSIIN
Suakelin hyvät ohjeet


POMON OHJEET

1. JOS TYÖNTEKIJÄ LINTSOO Kun se sitte tulloo töehin, niin halloo sitä,
itkee tirraata ja sano, jotta kun niin harvon nähhään.

2. JOS TYÖN JÄLÄKI ON KELEVOTONTA Kehu antaamuksella työntekijän
nuorekkuutta. Että tuntuu ihan ku oes koolun harjottelija

3. JOS TYÖNTEKIJÄT HAAKKUU ILIKEEKSI Liikutu ja kiittele, kun ne aotto
sinnuu viimeennii tulemmaan ulos kuapista.

4. JOS VALITETTAAN PIENIJÄ PALAKKOJA Ou laskevinas konneella ja sano,
jotta työhän tienootta yhteesä vielä enemmän ku sinä ite ja sano,
jotta niitä on kaekel lisäksj monta, sinnout polonen yksinäsj.

5. JOS ALETAAN VUATIJA SOPIMUKSIJA TYÖOLOJEN KORJOOMISEKSJ Luppoo, jotta
kutut konsultin selevittämmään asijoo. Ja sitten lyyvään tiili
pöötään. Ja jos ee muu aata, nii sitte kaekki vappautettaan.


TYÖNTEKIJÄN OHJEET:

1. JOS POMO ÄRJYY. Taputa ja kehu, että siinä oes aenesta heviyhtyveen
laalajaksj.

2. JOS TÖETÄ ON LIIKOO Kiittele pommoo siitä, jotta on ies töetä paljo.
Ku kaekesta muusta on pula.

3. JOS PALAKKA ON LIIJAN PIENJ Hihkase tilipäevänä, että nero pomo on
keksinä aekakonneen! Se suoltaa viime vuosjtuhannen tilinaahoo.

4. JOS TYÖN VAAHTI ON LIIJAN KOVA Sano, jotta pomossa on suurel luokan
valtijomiesaenesta. Tarjovvaa vuan verta, hikkee ja kyynelijä.

5. JOS LOMMOO ON LIIJAN VÄHÄ Tuo hiilirilli työpaekalle ja kutu pomo
paestammaan makkarroo ja juommaan kaljjoo.

Via Martti L.