Etnisiä eroja varmasti on. Voidaan ajatella, että naisen, afrikkalaisen tai vaikkapa jonkun alkuperäisetnokansalaisen sielu on laadultaan hötöisempää, kevyempää ja ilmavampaa rationaalisessa katsannossa.

Boyle-Mariotten laki kuvaa yleistä kaasujen tilayhtälöä.
Sen mukaan paineen muutos kaasussa vaikuttaa käänteisesti kaasun tilavuuteen lämpötilan ollessa koko ajan vakio.

Kun sieluja tarkastellaan isotermisesti, somalin tai romanin tai jopa saamin sielu voi olla tilavuudeltaan laajempi kuin punaniskaisella yritysjohtajalla.

Paitsi lääketieteellisenä terminä, käytetään ilmaisua, että jollakulla on suuri sydän. Esimerkiksi heikkolahjaisella kehitysvammaisella voi olla vähän päätä mutta suuri sydän. Näin sielujen ranking-listalle kirjautuvat hengellisesti vahvat, mutta materiaalisesti heikot.

Niin... ja anteeksi-... päinvastoin.