Meiltä on kysytty:

"Mitä hallitus ja opetusministeriö aikovat tehdä sille, että kognitiivisesti alimpaan desiiliin kuuluu joka kymmenes suomalainen, ja jopa puolet kansasta on keskiarvoa tyhmempää? Miten tällainen on mahdollista hyvinvointivaltiossa?"

Gaussin käyrän painotusta on poliittisella päätöksellä siirrettävä edustamaan paremmin kansamme sosiodemografista todellisuutta. Tutun matemaatikon avulla tällainen pieni soveltava oikaisu ei liene vaikeaa, ei edes kallista.

DeMoivren keksimä jakauma tunnetaan nykyisin normaalikäyränä tai kellokäyränä, johtuen sen muodosta. Käyrä esittää suurimman määrän havainnoista kasaantuneena keskelle, lähelle keskiarvoa. Sitten käyrä kaartuu alas symmetrisesti keskiarvon molemmille puolille. Käyrän muoto mahdollisti sen, että DeMoivre laski havaintojen poikkeaman keskiarvosta, jota nykyisin kutsutaan keskihajonnaksi. Normaalikäyrää kutsutaan usein myös
Gaussin käyräksi.

Tämä on yksi monista tilastotieteen historiassa esiintyvistä virheistä. Gauss johti käyrän geodeettisista mittaustuloksista - mutta yli puolivuosisataa myöhemmin kuin DeMoivre. Tuotaessa mukaan ajattelija Pekka T. Laakson ajatus molekyylin rotaatiovapausasteen Boltzmannin ekvipartitioperiaatteessa eräissä yksinkertaisissa erikoistapauksissa pulma poistuu ja käyrän huippu siirtyy  36 kaarisekuntia eli yhden desiilin vasemmalle. Suomen kansan älykkyys paranee hetkessä 10%.

Tämä lienee riittävä kate sille tutulle kauppamiehellekin, jonka mukaan kun rosvo vie varastetun kellon, molemmat pääsevät omilleen, paitsi että rosvon kännykkä jää uhrille tihuntina.

Muihinkin kehittämistoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Sen ohella, että liian vaikeat sanat, kuten oikea kielisyys tai lakasu kone kielletään, on siirryttävä digi televisioon, lopetettava teoreettisen filosofian opetus harvoissa jäljelle jäävissä ammattikorkeakouluissa demoralisoivana ja isänmaan vastaisena toimintana sekä Pohjantähti-opistoon perustettava erillinen Susan Kuronen –instituutti.

Rantaruotsalaisten pakkosiirrot Kainuuseen, Savoon ja Helsingin pohjoisiin lähiöihin on aloitettava ja edistettävä seka-avioliittoja ovelien maalaismiesten ja hömäköiden Zoen Sue Ellien kanssa.

Mensan jäsenet hajautetaan kuntiin kulttuurivallankumouksen hengessä paljasjalkaälymystöksi. Lääketieteellisten tiedekuntien pääsykokeet lakkautetaan.