Julkisella sektorilla perustehtävinä on
-säästää
-sopeuttaa toiminnot sellaiselle tasolle, että voidaan säästää lisää
-edellisten toimien epäonnistuttua tehtävä on etsiä syylliset. Sen sijaan, että syylliset irtisanottaisiin, heille annetaan laatupalkinto
-jatketaan säästämistä ja toimintojen sopeuttamista
-kieltää keskustelu edelläolevasta, koska kun päätöksiä ei ole vielä tehty, ei ole syytä keskustellakaan
-moittia mediaa siitä, ettei se säästä sanojaan