Tulevaisuudessa liikelaitoksen johtokunta tilaa tuotteistettuja palveluja sen mukaan, miten asukkaan -residentin -perimään on vakuutusehdoissa määritelty biosirun muodossa tarvehierarkisia optimoituja mielenterveys-ja eksistenssietuuksia.

Tehokkuuden esteeksi asettuu laskentatoimen ja ennakoinnin vaikeus. Erikoistuneet yksiköt tekevät hyvin sen minkä osaavat ja rajapinnat syntyvät vain eri paikkoihin kuin aiemmin. Sairaat -eli terveysfunktioiltaan haasteelliset perimät -hoidetaan miten hoidetaan kuten aina, miten kuten.

Terveydenhuolto muuttuu ajan oloon lisääntyvästi pirstaloituvaksi ja moniarvoiseksi. Syntyy erilaisia lähestymiskulmakoulukuntia ja empiriaa vastustavia hypoteesifantasiakirkkoja nykyisen yhtenäisteorian sijaan.

En ihmettelisi lainkaan mielen insinööritieteen fuusioitumista imeväishuoltoon, jokelteluklubeille ja hajautettuhin sanktiopalveluihin. Kevyemmän pahoinvoinnin algoritmit ajetaan ensivasteyksiköissä hoitotieteilijöiden ja kolmannen sektorin vetämissä näennäisvertaistetuissa vaivaistaloissa, juveniileissa nettiyhteisöissä, virtuualisilla energiahoitoleireillä, anaalfabeettien akuryhmissä ja sähköisissä, todellisuusrajoitteisissa  psykoosihautomoissa.

Psykiatrian eli voimaantumiskommanton kovaa ydintä jäävät edustamaan vaikeahoitoisille potilaille -uussiukoille - tarkoitetut Yhteisön terveysparantamamot, digitaalinen prosessivuokaavion mukainen Keskuskiusaamo ja niiden Quantanamo-mallinteinen unelmatodellisuus "Oranssi totuus".

Biologiset hoidot -kemiallinen mielen modulointi, nanosähkösovellukset ja magneettipulssihoito etunenässä koetellaan yksi kerrallan ja osa hoidoista jää käyttöön. Osa lopetetaan epäeetteisenä.

Uuseugeniikka ja varhainen geneettinen ennakointiin perustuva psykodiskriminaatio tulee herättämään paljon keskustelua mediassa.

Tämä on ilmeistä. Tulevaisuus on nyt.