Hallinnon ylemmälle tasolle on päässyt, kun kykenee ajattelemaan eläviä ja hengittäviä ihmisiä kustannuspisteinä ja arjen asioiden tökkimistä vuokaavion sujuvuuden katkoksena, jolloin toiminnan strategisen painopisteen muutos on keskeinen kehityshaaste.