Mielisairauksia hoitavalla lääkärillä pitää olla kykyä olla herkästi nilkkoja myöten maanpinnalla -sen alla -eli siinä lannoiteaineessa, jota sanotaan todellisuudeksi.

Jos arkkitehti, insinööri tai taidemaalari haihattelevat syntyy monumentti, keksintö ja mestariteos.

Jos psykiatri, pediatri tai mahakirurgi alkavat haihatella, syntyy aluksi hieno teoria, koulukunta ja sitten paljon ruumiita.