Poliisilaitosten on aina pyydettävä käsiaseluvan hakijaa esittämään lääkärinlausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että hakijalla ei ole sellaista psyykkistä sairautta tai mielenterveysongelmaa, johon liittyy vaara vahingoittaa itseä tai muita.

-Uusi ohje

 

Kansalainen A. hakee lupaa käsiaseelle. Terveyskeskuslääkäri tutkii viran velvoittamana ja lain uhalla tietokantoja atk-järjestelmän kuin onnen kantamoisena toimiessa ajan tällä hetkellä ja huomaa potilaan käyttävän varsin suurta määrää masennuslääkitystä ja tämän tukena myös psykoosilääkitystä.

Terveyskeskuslääkäri  lähettää A:n tuntemalleen, originellille mutta syyntakeiselle psykiatrille, joka toteaa lausunnossaan kunnian ja omantunnon kautta  kirjoíttaneensa hoidossaan olleelle rakennusmestari A:lle, jolla on myös panostajan tutkinto, useita SVB-lausuntoja pysyvää työkyvyttömyyseläkettä varten masentuneisuuden ja ajoittaisten vainoahdistusajatusten vuoksi.

Alavireyttä on ollut, pelkotiloja ja rintaanpistömistuntemuksia tutkittava on raportoinut myös. BDI 33, Hamilton siisti, haukku hyvä, seisoo kuvaa nro 7, harjakset 3,  BMI 30,1, MÅRDS 23, GGT 54, CDT 0,67, TPR pr sileä, hanskaan jm, Vt 0. 

Ortopedin lausunnon mukaan A.  räjähdysonnettomuudessa menettänyt molemmat jalkansa, jotka eivät yleisen elämänkokemuksen perusteella tule kasvamaan ennalleen. Invalidin autoverohyvitykseen A:n ei katsota olevan oikeutettu.

Eläkevakuutusyhtiöt  XEL, Rubiola, Tolmarinen ja viimeksi Cala ovat todenneet A:n täysin työkykyiseksi tehtäviinsä, vaikkakin A. on kokenut ajoittain lievää apeutta, jonka syyt ovat reaktiiviset, mutta joka ei ole omiaan vähentämään A:n kykyä toimia työssään tai siihen verrattavassa työssä. Erillisellä päätöksellä Cala hylkää A:n hakemuksen ammatilliseen kuntoutukseen kultasepäksi huonoon peruskoulutukseen, ikään ja A:n heikkolahjaisuuteen liittyen.
 
Reaktiivisina syinä erikseen Rubiolan päätöksessä mainitaan A:n kokema taloudellinen ahdinko ja riidat konkurssiin menneen virolaisperäisen työnantajan ja viimeksi palkkaturvaviranomaisten kanssa. Osatekijänä pidetään tutkittavan konfliktihakuisuutta, jota tosin ei lausunnoista ilmene, mutta esittelijän suvussa on senkin edestä (äänestyspäätös 3-2, jossa puheenjohtajan ääni voitti).

Psykiatri kertoo A:n haastateltuna olevan eloisa, suurikokoinen, äänekäs ja kielellisesti lahjakas punakka mies, jonka orientaatiotaso on normaali ja kognitiiviset funktiot iänmukaiset. Haukku hyvää, poikkeuksena edelliseen saa Ro:n äititaulussa hyvän ja korrektin populaarivastauksen. Vihamielisyyttä ei kysyttäessä esiinny. Kovennetussa konfrontaatiossa lyö takaisin avokämmenellä.

Syyksi aseentarpeelleen A. mainitsee hiljalleen virinneen ampumaharrastuksen, jota etenkin viime aikoina eläkevakuutusyhtiöiden  XEL, Rubiola, Tolmarinen ja viimeksi Cala antamat päätökset ovat olleet omiaan motivoimaan.

Johtopäätöksenään psykiatri suosittelee A:lle käsiaseluvan myöntämistä, mutta pitää A:n hakemusta kertatuliaseelle selkeästi alimitoitettuna ja kaliiberikokoa ehdottomasti liian pienenä.