Lisääntyvässä määrin lääkeaineiden viihde- ja huumekäyttö näkyy karkaavaan asiallisen seurannan ulkopuolelle. Näin on käynyt loratsepaamin ja sittemmin alpratsolaamin kohdalla. Joku iäkkäämpi voi vielä muistaa keskustelun flunitratsepaamista, lääkeaineesta, joka vedettiin pois avohoitomarkkinoilta lyhyen kokeilun jälkeen.

Me oikein vanhat ihmiset muistamme meprobamaatin, barbituraatit ja amfetamiinijohdannaiset laihdutuslääkkeinä. Opiaatit kodeiini ja tramadoli ovat myös karanneet asiallisen hoidon ulottumattomiin. Opiaattikorvausääkkeitä ja ADHD-lääkkeitä tarjoillaan katukaupassa.

Lääkelaitos ja lääkkeiden hintalautakunta ovat kovin kiinnostuneita rajoittamaan vaikkapa tehokkaiden rasva-aineenvaihdunnan lääkityksen tai potenttien, sytostaattien sivuvaikutuksia hillitsevien antiemeettin käyttöä hintapolitiikalla.

Pitäisikö bentsojen hinta esimerkiksi satakertaistaa?