Yl%C3%B6s-normal.jpg


Kuten tarkkaavainen seuraaja on huomannut, blogipohja on kokenut kovia. Yritetään taas. Uusi alku löytyy kohdasta Sirontaa keulassa II. Tervetuloa!