PRM - Potilaiden johtaminen
SRM - Potilassuhteen ylläpitäminen
PRM - Kumppanuussuhteen hoitaminen
Patient-, Supplier- ja Partner Relations Management

PRM-ohjelmisto
PatientCare-Net on asiakkuudenhallintaan (PRM) tarkoitettu ohjelmisto. PatientCare-Net sisältää kattavat raportointimahdollisuudet, aktiviteettien monipuolisen hallinnan, rajattomat tiedon segmentointimahdollisuudet, kampanjan-, projektin- ja dokumenttienhallinnan sekä useita muita ominaisuuksia. Kaikki tämä on mahdollista tehdä etätyöskentelynä Internetin kautta.

PatientCare-Net mahdollistaa asiakasrekisterin tehokkaan ylläpidon yhteistyökumppaneidensa avulla. Rekisteritoimittaja JMF Tietotoksiini Oy Lsd:n kanssa on varmistettu rekistereiden nimi, osoitteisto ja segmenttitietojen yhteensopivuus.

Maailman johtavan yritys - ja luottotietojen toimittajan Dum & Silly & Badstreetin tietokannasta on mahdollista suorittaa aina tuoreimpien tietojen päivitys napin painalluksella asiakkaan omaan asiakasrekisteriin.


Tyytyväinen, hyvin hoidettu potilas on kullan arvoinen
Oli yritys iso tai pieni, potilaan löytäminen ja pitäminen on sille aina haaste. Yhteistyökumppaneiden ja oman henkilökunnan kanssa käytävän tiedonvaihdon ja kommunikoinnin on oltava sujuvaa ja tehokasta. Jotta onnistumiset ja epäonnistumisetkin voidaan analysoida ja kääntää eduksi, olennaisen potilaaseen ja hänen kanssaan käytyyn liiketoimintaan liittyvän tiedon pitää olla tallessa ja käytettävissä myöhemminkin.

PatientCare-Net on tietojärjestelmä, joka tukee paitsi markkinointiviestintää, myös yrityksen kaikkien tasojen toimintaa.

Hyvin organisoitu potilastieto on yrityksen aarrearkku
Markkinointia ei voida erottaa myynnistä eikä talousjohtoa yritysjohdosta. Siksi onkin helpompi käsitellä näitä funktioita toiminnallisina ulottuvuuksina, joita toteuttavat eriasteisina koko yrityksen henkilökunta.

Yritysten muuttuvat elinkaaritilanteet edellyttävät kulloinkin erilaisia toimintayhdistelmiä kehittymisen onnistumiseksi. PatientCare-Net toimii koko yrityksen työkaluna asetettujen strategioiden ja tavoitteiden toteutuksessa. Jos elintärkeä potilastieto on yrityksessä yleisesti saatavilla, huolenpito potilaasta tehostuu huomattavasti.

PatientCare-Net on yrityksen sisäinen kassakaappi tärkeille potilastiedoille
Herba& BananaLiquer-Group Oy Lsd on yksityinen* suomalainen ohjelmistotalo, jonka päätuote on PatientCare -konseptiin kuuluva PatientCare-Net.
Standard PatientCare-Net:in lisäksi Herba&BananaLiquer-Group Oy Lsd tarjoaa optioina lisäosia sekä potilaskohtaisia lisäominaisuuksia, lomakkeita, rutiineja ja raportteja.

PatientCare-Net:in voi integroida usein* myös muihin järjestelmiin.

*Oikeus muutoksiin pidätetään.