2081012.jpg

Kuva: RiSe

 

Me OK, bloginpitäjä korkeimman voiman armosta olemme tutustunut kiinnostuksella mainioon asumisympäristöön suomaiden keskellä. Yhteisön rauhaisaa elämistä on nyttemmin horjutettu. Puhutaan jopa sen loppumisesta.

Suunnitelmat Pelsonsuon kuivattamisesta syntyivät 1800-luvun alussa. Pelson suursuon ensimmäiset kuivaustyöt aloitettiin kesällä 1857 Rokuanojan laajentamisella. Suopinta-alaa ojitettiin kuusikymmentä tuhatta tynnyrinalaa, mistä yli puolet oli varsinaisia soita.

Pelson varavankilan, perustamispäätös annettiin syyskuussa 1935, jolla päätettiin perustaa Säräisniemen pitäjän Veneheiton kylään itsenäinen, väliaikainen varavankila. Toiminta alkoi suoalueella 1935. Vankilan keskuspaikaksi valittiin Honkisaari, missä laitos nyt sijaitsee. Alueella ei ollut minkäänlaisia teitä ja Honkisaarenkin ympäristö oli niin upottavaa suota, että siellä saattoi liikkua vain suksilla. Henkilökunta ja vangit jouduttiin aluksi majoittamaan ympäristötaloihin, latoihin ja navettoihinkin.

Sittemmin alue on kehittynyt ja laitoksen ympärillä on elinvoimainen kylä. Moni taparikollinen ja murharikin on tutustunut suovankilan rauhalliseen elämänmenoon. Paikan suosiota kuvaa sen jatkuva ylikuormitus ja linssipetiläisten suuri määrä. Paot ovat olleet harvinaisia. Kesällä sääskiöljyt ovat lukkojen takana ja moni metsätöistä omille lomille hairahtunut nuorukainen on tullut yötä myöten takaisin anelemaan päivystäjältä offia ja kortisonia kutiaviin paukamiin. Talvisin saalistavat susilaumat ja Rokuan kansallispuistossa pesivä karhukanta saavat monen suurieleistä pakoa elättelevän kaupunkilaispojan mietteliääksi.

Nyt kun vankiloita on innostuttu sulkemaan, siirrrytään vankeinhoidossakin avohoitoon. Tämä on kannatettava, joskin monia kysymyksiä herättävä ajatus. Vankilan lakkauttamisen jälkeen siteet ympäröivään yhteiskuntaan eivät ole epävarmojen kuriiriyhteyksien varassa ja vapautumiseen liittyvät pelkotilat, ahdistuneisuus ja paniikkireaktiot vähenevät.

Siirrymme avoimeen yhteiskuntaan, jossa riittävän varakkaan väestönosan yksityisyyden takaavat korkeat muurit, valvontakamerat ja ovelat hälytysjärjestelmät. Muut elävät vapaudessa, jossa vallitsevat viidakon lait ja vahvemman oikeus.

Jos ja kun joku poloinen reppana hätääntyy tai masentuu, kuraattorit, kriisipsykologit ja muut alan ammattilaiset ryhtyvät hoitamaan tätä heikkoa yksilöä, jonka viaksi oireilu syystäkin lasketaan.

Pelson vankilan työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan perjantaina puolen päivän jälkeen. Ulosmarssilla työntekijät vastustivat Pelson vankilan lakkauttamista. Ulosmarssiin osallistui kaikkiaan 50 työntekijää.

Vangit marssivat parijonossa vartijoidensa perässä. Vankilan toverikunnan puheenjohtaja Repe (nimi muutettu) vaati paluuta lailliseen yhteiskuntajärjestykseen.

Vetoan suoraan maamme hallitukseen. Me RiSen asiantuntevassa hoidossa olevat haluamme palata normaaliin päiväjärjestykseen karjanhoiton, puusepäntöiden, lampolan tuotteiden jatkojalostuksen ja hirsirakentamisen pariin vihreitä arvoja kunnioittaen, Repe tiivistää.