Psykologiatieteen laudaturseminaarissa ilmeisesti annetaan asennetyökalut ammattikoulutasoisen, alempaa korkeakoulututkintoa vastaavan lääketieteen tutkinnon haltijoiden kohtaamiseen.

"Lääkäri on keskimäärin säälittävä olento ja toisin kuin insinööri, putkiaivoisuudestaan huolimatta kätevä joissakin sorminäppäryyttä vaativissa tempuissa -psykiatri ei sitäkään. Tieteen teosta lääkäri ymmärtävät tuskin mitään. Korkein näytön aste, jonka lääkäri ymmärtää, on kaksoissokkokoe. Useimmat lääkärit pitävät logistista regressioanalyysia pizzalajina. Lääkärit ovat kaupallisten tahojen korruptoimia, ahneita ja eettisesti alamittaisia. Useimmat psykiatrit ovat eksentrikkoja, joihin ei päde määritelmä "originelli mutta syyntakeinen", vaan "originelli".

Psykologiatiede sen sijaan edustaa ihmistutkimuksen korkeinta huippua, jonka harjoittajat tekevät pyyteetöntä kutsumustyötä pienellä palkalla."

-Koiraspsykologi, 52, VET