Toiminnan nopea tehostaminen ilman kannusteita on keskeinen kehityshaaste, josta keskijohto on vääntänyt peistä ydinosaamisen kärkihankkeena vimeisissä kuudessatoista osaprojektissa seurannanhallintaorganisaation myötälaitaisessa.